Pelastussuunnitelmat Mikkelin seudulla – ammattilaisen apu turvallisuusselvitykseen ja dokumentointiin

Ota yhteyttä ja kysy lisää >>
Pelastussuunnitelmat

Etelä-Savon Paloturva tarjoaa apua pelastussuunnitelman laatimiseen kaiken kokoisiin kiinteistöihin Mikkelin seudulla. Erikoisosaamistamme ovat pelastussuunnitelmien dokumentointi ja päivittäminen. Lisäksi tarjoamme neuvontaa kaikissa paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa yksilöllisesti kohteen mukaan. Kun on aika laatia tai päivittää pelastussuunnitelma, kysy meidät avuksi. Toimimme pääasiassa Mikkelin alueella. Tavoitat meidät puhelimitse, sähköpostilla tai sivujemme yhteydenottolomakkeella.

Pelastussuunnitelman tavoite

Asuinkiinteistön hallitus on vastuussa pelastussuunnittelusta. Pelastustoimi suosittelee, että pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää siitä tarvitsemansa tiedot. Pelastussuunnitelma on Pelastuslain 379/2011 mukaan laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Suunnitelman tavoitteena on auttaa tunnistamaan riskit, ehkäistä onnettomuuksia, varautumaan omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin sekä suojata ympäristö ja ihmiset vaaratilanteen tullen.

Suunnitelman laatimisesta

Pelastussuunnitelma tehdään yksilöllisesti kutakin rakennusta varten siten, että kyseisen rakennuksen erityispiirteet tulevat huomioiduiksi. Mikäli kiinteistöön kuuluu useampia rakennuksia, tulee harkita, tarvitaanko kiinteistössä useampi pelastussuunnitelma eri rakennuksia varten. Pelastussuunnitelma on parhaimmillaan koko yhteisön turvallisuusasiakirja, josta löytyvät kaikki yhteisön turvallisuuteen liittyvät asiat. Minimivaatimuksena voidaan kuitenkin pitää, että pelastussuunnitelmassa on otettu huomioon pelastuslain omatoimisen varautumisen sekä tulipalojen ennaltaehkäisyn säännökset. (Lähde: Pelastustoimi.)

Tiivistä yhteistyötä

Pelastussuunnitelman laatiminen, ylläpito ja siihen liittyvä tiedotus kuuluvat taloyhtiön hallituksen vastuulle. Jotta suunnitelma soveltuisi parhaiten kyseiselle rakennukselle, laaditaan se tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja tilaajan kanssa. Näin päästään parhaiten kiinni rakennuksen yksilöllisiin turvaseikkoihin. Pelastussuunnitelmassa kannattaa huomioida rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien paloturvallisuusasioiden lisäksi myös kiinteistön käyttäjien, esimerkiksi asukkaiden, vastuulla olevat asiat.

Ota yhteyttä >>